İÇERİK

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), yüzlerce klinik çalışma ile birçok farklı rahatsızlık için etkinliği kanıtlanan bir psikoterapi ekolüdür. BDT, işlevsiz düşünceleri ve kök salmış inançları fark etmeye ve onları dönüştürmeye odaklanır.  BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR? Bilişsel Davranışçı Terapi, Aaron Beck tarafından geliştirilen ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bir psikoterapi yöntemidir. Konuşmaya dayalı olan bu tedavi yönteminde amaç, yaşanan probleme etki eden işlevsiz düşüncelerin saptanması ve değiştirilmesidir. BDT, bugün dünyada tek başına ya da diğer tedavi yöntemlerle birlikte birçok ruhsal sorunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşünce duygu ve davranış üzerine odaklanılan bu terapi yönteminde ev ödevleri verilir. Ev ödevlerinde daha çok bireyin düşüncelerinin oluşturduğu duygu ve davranışlar üzerinde durulur. Birçok rahatsız edici düşünce verilen ödevler ile açığa çıkarttırılır. Diğer terapi yöntemlerinden farkı olarak tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Danışana terapi sürecinden sonra yaşamında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak beceriler öğretir. BDT Terapötik işbirliğini gerektirir. Danışanla işbirliği ve aktif katılımı vurgular, hedefli ve sorun odaklıdır. Geçmişten ziyade bugünü vurgular. Eğiticidir, danışanın kendi kendinin terapisti olması için eğitir ve sorunun yinelenmesinin engellenmesini vurgular. Seanslar yapılandırılmıştır. Her seansta gündem belirlenir. Gündemin amacı seans gününde konuşulacak olan konunun kişinin ihtiyaç durumuna göre belirlenmesidir.
Danışanlar kendilerine zarar veren düşüncelerin ve inançlarının farkına varırlar. Daha sonra bunları daha işlevsel düşünce ve inançlarla değiştirmeyi öğrenirler. Düşünceyi, duygu durumu ve davranışı değiştirmek için seans aralarında danışanın belirli ödevleri-çalışmaları tamamlamasını bekler. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN ÇALIŞMA ALANLARI Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar, anksiyete bozukluklarında, yeme bozukluklarında, öfke kontrolü problemlerinde, streste  ve depresyonda tedaviye cevap oranının oldukça yüksek olduğunu  göstermektedir. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN SÜRESİ NE KADARDIR? Terapi süresine danışan ve terapist birlikte karar verir. 2-3 seanstan sonra tedavi süresinin ne kadar süreceği ortaya çıkmış olur. Bazı danışanlar için 6-10 seans yeterli olabilir. Bazı danışanlarda daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir.  Genellikle haftada bir ya da on günde bir sıklıkla devam eden seanlarla ile terapiye başlanır. Danışan kendini iyi hissetmeye başladığı zaman görüşmelerin sıklığı azaltılabilir.
 


Detaylı Bilgi

KATEGORİ

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), yüzlerce klinik çalışma ile birçok farklı rahatsızlık için etkinliği kanıtlanan bir psikoterapi ekolüdür.


Detaylı Bilgi