İÇERİK

ALEYNA ŞEN | Uzman Klinik Psikolog  Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. Lisans eğitimimin ardından İstanbul Gelişim Üniversitesinde Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansımı tamamladım ve “Klinik Psikolog” ünvanını aldım. Birçok anaokulunda çocuklar ile çalıştım. Özel bir hastanede belirli bir süre çalışma deneyiminde bulundum. Şu anda aktif olarak online terapi ile danışan görmekteyim. ALDIĞIM EĞİTİMLER PsikoTerap-İST; Çocuk Resimlerinin Psiko-pedagojik Analizi & Çocuk Testleri (Gesell gelişim testi, goodenough harris bir insan çiz testi, draw a person, koppitz insan çizim testi, aile çiz testi, ağaç testi, bahçe testi, cattel 2A zeka testi, Peabody kelime testi, metropolitian okul olgunluğu testi, Ankara gelişim envanteri, çocuklar için depresyon ölçeği/ anksiyete ölçeği/ sosyal fobi ölçeği)  EMA psikoloji; BDT Oyun Terapisi

 • PsikoTerapist; Yetişkinlerde Klinik Batarya Ölçekleri
 • Torusad Toplum Ruh Sağlığını Koruma  Araştırma ve Eğitim Derneği\ Psikoloji Akademisi Itır Tari Cömert; Her Psikoterapistin Bilmesi Gereken 10 Teknik.
 • Yeşil Işık Psikoloji; Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri ve Çözüm Teknikleri Eğitimi
 • Çevrimiçi Terapi Doç. Dr. Cemil Çelik ; BDT eğitimi
 • CİTEB-Uzman Psk. Gökhan Göksu;  Mastürbasyon/Mastürbasyon Bağımlılığı/Travmatik Mastürbasyon Sendromu
 • Yalın Psikolojik Danışmanlık; Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerileri
   
KATILDIĞIM SEMİNERLER Alfa Etkinlik Organizasyonu; Online Psikoloji Zirvesi
 • Bedenin Bilgeliği: Otantik Hareket Yoluyla Duyguların Dışavurumu; Prof. Dr.Binnur YeşilYaprak
 • Ezbere İlişkilere Ezber Bozan Çözümler; Prof. Dr. Ceylan Daş
 • İnsanın Yalnızlık Hali; Gökhan Çınar
 • Ölümcül Hastalıkların Oluşmasında Kişiliğimizin Rolü; Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
 • Esnemezsen Kırılırsın; Uzman Klinik Psikolog İbrahim Özcanlı
 • Yavaşlamanın Sırrı; Prof. Dr. Kemal Sayar
 • Aile Değerleri ve Yeni Doğrular; Prof. Dr. Nevzat Tarhan
 • Örnek Anne Baba\ Huzurlu Aile; Klinik Psikolog Sema Özcan
 • Sınırları Aşmak; Prof. Dr. Sinan Canan
 • Yüksek İşlevli Anksiyete; Dr. Sinem Durusal
 • Her Başarı Kapısı Cesaretle Mi Açılır? ; Uzman Klinik Psikolog Tuba Dadaşoğlu
 • Şefkat; Evinizde Zorlayıcı Duygulara Yer Var Mı?; Prof. Dr. Zümra Atalay
Mindfulnessinstituetr seminerler:
 • Klinik Psk. Barış Gürkaş; Mindfulness yaklaşımında Meditasyonun yeri
 • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu; Davranış terapilerinin evrim sürecinde andaki durak, mindfulness
 • Prof. Dr. Sinan Canan; Yapmak yerine olmak
 • Uzm. Psk. Zeynep Selvili; Zorlayıcı duygular ile kalmak
 • Prof. Dr. Hakan Türkçapar; Detached Mindfulness/ Mesafeli farkındalık
 • Vidyamala Burch; Mindfulness for Health/ Sağlıklı iletişim için mindfulness
 • Prof. Dr. Jean Kristeller; Mindful yeme: mindfulness iyi oluşumuz ile nasıl ilişkilidir?
 • Meltem Yavuz Serçekman; İş yaşamında mindfulness
 • İhsan Yelkencioğlu; Mindfulness ve uyku
 • Prof. Dr. Zümra Atalay Sabah Meditasyonu
 • Prof. Dr. Runa İdil Uslu; Ebeveyn-genç iletişiminde psikolojik esneklik penceresinden bakış
 • Uzm. Dr. İbrahim Bilgen; Acıdan amaca
 • Prof. Dr. Taner Damcı; Sağlık alanında mindfulness ve etkileri
 • Uzm. Dr. Arzu Erkan; Cinsellik ve Mindfulness Kendinin farkında olmak
 • Prof. Dr. Uğur Batı- Uzm. Dr. Timur Yılmaz; Senin ruhun bütün dünyadır
 • Prof. Dr. Zümra Atalay; Yaşam için dört dost
 • Sema Özpekmezci; Mindfulnesin ve sinir sisteminin beslenme üzerinde etkisi
 • Yansı Ulusoğlu; Hamilelik ve doğumda mindfulness
ÇALIŞMA ALANLARIM Bireysel terapi ve çocuk / ergen / yetişkin terapisi olarak hizmeti vermekteyim. Ağırlıklı olarak çalıştığım konular;
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Panik atak
 • Obsesif Kompülsif Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • İlişkisel Problemler
 • İş Yaşamına İlişkin Sorunlar
 • Okul Sürecinde Yaşanan Sorunlar
 • Özgül Fobiler
 • Öfke Problemi
 • İlişkilerde Sorunlar Ve Sınır Koymak
 • Yas süreci
 • Alışkanlık Oluşturma, Değiştirme Ve Erteleme Davranışı
 • Özgüven Eksikliği
 • İletişim Problemi
 • Öz şefkat
 • Sınav Kaygısı
 • Stres


Detaylı Bilgi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), yüzlerce klinik çalışma ile birçok farklı rahatsızlık için etkinliği kanıtlanan bir psikoterapi ekolüdür. BDT, işlevsiz düşünceleri ve kök salmış inançları fark etmeye ve onları dönüştürmeye odaklanır.  BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR? Bilişsel Davranışçı Terapi, Aaron Beck tarafından geliştirilen ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bir psikoterapi yöntemidir. Konuşmaya dayalı olan bu tedavi yönteminde amaç, yaşanan probleme etki eden işlevsiz düşüncelerin saptanması ve değiştirilmesidir. BDT, bugün dünyada tek başına ya da diğer tedavi yöntemlerle birlikte birçok ruhsal sorunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşünce duygu ve davranış üzerine odaklanılan bu terapi yönteminde ev ödevleri verilir. Ev ödevlerinde daha çok bireyin düşüncelerinin oluşturduğu duygu ve davranışlar üzerinde durulur. Birçok rahatsız edici düşünce verilen ödevler ile açığa çıkarttırılır. Diğer terapi yöntemlerinden farkı olarak tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Danışana terapi sürecinden sonra yaşamında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak beceriler öğretir. BDT Terapötik işbirliğini gerektirir. Danışanla işbirliği ve aktif katılımı vurgular, hedefli ve sorun odaklıdır. Geçmişten ziyade bugünü vurgular. Eğiticidir, danışanın kendi kendinin terapisti olması için eğitir ve sorunun yinelenmesinin engellenmesini vurgular. Seanslar yapılandırılmıştır. Her seansta gündem belirlenir. Gündemin amacı seans gününde konuşulacak olan konunun kişinin ihtiyaç durumuna göre belirlenmesidir.
Danışanlar kendilerine zarar veren düşüncelerin ve inançlarının farkına varırlar. Daha sonra bunları daha işlevsel düşünce ve inançlarla değiştirmeyi öğrenirler. Düşünceyi, duygu durumu ve davranışı değiştirmek için seans aralarında danışanın belirli ödevleri-çalışmaları tamamlamasını bekler. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN ÇALIŞMA ALANLARI Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar, anksiyete bozukluklarında, yeme bozukluklarında, öfke kontrolü problemlerinde, streste  ve depresyonda tedaviye cevap oranının oldukça yüksek olduğunu  göstermektedir. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN SÜRESİ NE KADARDIR? Terapi süresine danışan ve terapist birlikte karar verir. 2-3 seanstan sonra tedavi süresinin ne kadar süreceği ortaya çıkmış olur. Bazı danışanlar için 6-10 seans yeterli olabilir. Bazı danışanlarda daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir.  Genellikle haftada bir ya da on günde bir sıklıkla devam eden seanlarla ile terapiye başlanır. Danışan kendini iyi hissetmeye başladığı zaman görüşmelerin sıklığı azaltılabilir.
 


Detaylı Bilgi

HABERLER

Stresin her zaman kötü olmadığını, bizi hayatta değer verdiğimiz şeylere bağlayan bir yönünün de olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Kötü stres bize fayda sağlamazken, iyi stres gelişimin ve değişimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Peki “iyi stres” ile “kötü stresi” birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?

Emotional Agility kitabının yazarı Susan David, bize bu ayrımı yapabilmek için yol gösteriyor. Susan David, mecburiyetin ardındaki isteği keşfetmeyi ve stresi genel bir terim olarak kullanmamayı tavsiye ediyor. 


Stresin sıkıntı ve gerginlik yaratan durumlarla karşılaşıldığında hissedilen bir duygu durumu olduğu düşünülür, fakat bu doğru değildir. Stres, değişikliklere ve yeni durumlara adapte olmak için kullanılan fiziksel bir savunma mekanizmasıdır (Bozkurt11 ve ark., 2000). Bu açıdan bakıldığında stres zorlu durumlarla baş etmeyi kolaylaştıran sağlıklı bir tepkidir. Ancak yoğunluğu ve sıklığı arttığında ve sağlıklı yollarla baş edilemediğinde stres bir problem haline gelir.

Stres birçok farklı belirtiye neden olabilir. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğinizi ve davranışlarınızı etkileyebilir. Farklı hissetmenin veya farklı davranmanın nedeninin stres olduğunu fark etmek her zaman kolay değildir. En yaygın görülen stres belirtilerini önceden bilmek, belirtiler ortaya çıktığında onları stres belirtisi olarak yorumlamayı kolaylaştırır.

Stres belirtileri düşünce, davranış, beden ve duygu olmak üzere dört alanda görülür.

DÜŞÜNCE

 • Olumsuz içsel konuşma
 • Konsantre olmada zorluk
 • Karar vermede zorlanma
 • Hafıza problemleri
 • Düşüncelerin hızlanması

DAVRANIŞ

 • İçe kapanma
 • Madde, alkol kullanımı
 • Sorumluluk almaktan kaçınma

BEDEN

 • Baş ağrısı & kas ağrısı
 • Sindirim problemleri
 • Kalp atışının hızlanması
 • Cinsel istekte azalma
 • Uykusuzluk
 • İştahta artma ya da azalma
 • Kilo alma ya da kilo kaybı

DUYGU

 • Bunalmış hissetmek
 • Sinirlilik
 • Rahatlayamama
 • Üzüntü
 • Yalnızlık hissi

Bozkurt, T., Uluğ, M., Çelik, A., Oktuğ, Z., Özden, M. S., İçellioğlu, S., & Soysal, Ö. (2000). Stres. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.


ACT çalışmalarında psikolojik esnekliği geliştirmek için altı süreç üzerine pratik yapılır. Bu altı süreç; mindfulness, kabul, ayrışma, değerler, değer odaklı eylem ve gözlemleyen benliktir. Altı süreç birlikte uygulandığında yaşamaya değer bir hayatın yapı taşlarını oluştururlar.

Steve Hayes, A Liberated Mind adlı kitabında psikolojik esnekliği şöyle tanımlıyor:

Hissettiklerimize ve aklımızdan geçenlere karşı yargılamadan açık olma becerisi, şimdiki anda deneyimlenenlere gönüllü olarak katılma, yaşamda sizin için önemli olan yönlere doğru hareket etme ve değerlerinize ve özlem duyduğunuz şeylere göre yaşamınızda alışkanlıklar oluşturma becerisi.

PSİKOLOJİK ESNEKLİK KİŞİYE NASIL FAYDA SAĞLAR?

 • Günlük stres ile daha etkili başa çıkabilmeyi destekler.
 • Sağlıklı alışkanlıklar oluşturmayı ve sürdürebilmeyi kolaylaştırır.
 • Değer verdiğimiz şeylere yönelik amaçlı bir yaşam inşa edebilmeyi sağlar.
 • Zorlu duygulara karşı bizi korur.
 • Kontrolümüz dışında olan şeyleri oldukları gibi kabul etmeyi ve daha iyi bir yaşam için kontrolümüzde olan şeyleri değiştirmeye odaklanmayı sağlar.

MİNDFULNESS


Şimdi ve burada olan hem içsel hem de dışsal deneyimleri yargılamadan ve değiştirmeye çalışmadan oldukları gibi var olmalarına izin verme becerisidir. Mindfulness pratikleri anlamlı bir hayat inşa etmek için tek kontrolünüzde olan “şimdi ve burada” ile temas etmeyi sağlar. Yeni bir deneyime açık hale gelmek ve o anda olan biteni olduğu gibi fark etmek için mindfulness pratikleri bize yardımcı olur. Amaç yaşamda kaçınılmaz olan stresten veya zorlu duygulardan kaçmak değil, onlarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilmek için tek kontrolümüzde olan an olan şimdiki ona dikkati getirmektir.

 

AYRIŞMA


Ayrışma pratikleri düşüncelerin davranışlar üzerindeki egemenliğini zayıflatır. Zihnimiz düşünceleri tıpki bir zaman makinesi gibi kullanarak bizi geleceğe ya da geçmişe götürebilir. Zorlu düşüncelere takılıp gitmeden şimdi ve burada olandan düşünceler aracılığıyla uzaklaşırız. Örneğin “İyi olmadığımı düşünüyorum” düşüncesine kapılıp gittimizde bu düşünce bize mutlak doğru gibi görünür. Ayrışma pratikleri ile kendi düşüncelerimizin doğruluğuna veya işe yararlılığına şüpheyle bakmamızı sağlar. Düşünceleri mutlak doğrular değil sadece birer düşünce olarak görme süreci olarak özetlenebilir.

KABUL


ACT’de kabul, duyguları kontrol etmeye çalışmak yerine tüm deneyime istekli olmak anlamına gelir. Pasif bir boyun eğme hali değildir. Yaşamda kaçınılmaz olan zorlu duygulara karşı verdiğimiz sonuçsuz mücadeleyi bırakıp, enerjimizi kontrolümüzde olanlara yöneltmeye yardımcı olur. Örneğin “Çok kaygılıyım asla yapamam” düşüncesine kapılıp gittiğimizde davranışlarımız hissettiğimiz kaygıyı kontrol etmeye yönelik şekillenir. Kaygı duyacağımız her deneyimden kaçınmaya başlarız. Erteleleme, vazgeçme gibi kontrol davranışları bizi istemediğimiz duygudan kısa süreli korur. Ancak uzun vadede bu kontrol davranışı yaşamda asıl sorun hale gelir. Çünkü yaşamda anlamlı olan ve değer verdiğimiz çoğu şeyi kaygı duymadan yapmak çok da mümkün değildir. Kabul pratikleri deneyimsel kaçınmaya bir alternatif sunar.

DEĞERLER


Nasıl bir insan olmak istediğinize dair kalbinizin en derininden gelen arzulardır. Kendinize, başkalarına ve içinde yaşadığınız dünyaya nasıl davranmak istediğinizi belirlerler. Gitmek istediğiniz yeri gösteren bir pusula gibidir. Örneğin dürüstlük, nezaket, açık fikirlilik, cömertlik veya macera gibi değerler yönünde hareket edebilirsiniz. Hayatta nasıl biri olmamız gerektiğine dair genellikle başkalarının veya toplumun beklentilerine göre şekillenen birçok beklenti vardır. Değerler farklıdır. Bizim yapmayı seçtiğimiz şeylerdir.

DEĞER ODAKLI EYLEM

Değerlerimizle tutarlı davranışlara hayatımızda ne kadar yer verdiğimiz ile ilgilidir. Sizi değerlerinize yaklaştıracak, günlük hayatınızda yapabileceğiniz eylemlerdir. Değerlerin günlük yaşama geçirilmesini sağlayan büyük ya da küçük her adımdır.

GÖZLEMLEYEN BENLİK

Kendiniz ve başkaları hakkında sahip olduğunuz hikayelerden bir geri adım atma ve onları farklı bir perspektiften görmek için sabit bir kendindelik hissi ile bağ kurma becerisidir. Deneyimlerimize farklı bir perspektiften bakabilmeyi sağlar. Gözlemleyen benlik gökyüzüne benzer. Hava koşulları nasıl olursa olsun her zaman mevcut olan benliğimizdir. Kendimiz ve başkaları hakkında sahip olduğumuz hikayelerden bir geri adım atmak ve onlara farklı bir perspektiften bakmak için sabit bir kendindelik hissi ile bağ kurma becerisidir.


KATEGORİ

ALEYNA ŞEN | Uzman Klinik Psikolog


Detaylı Bilgi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), yüzlerce klinik çalışma ile birçok farklı rahatsızlık için etkinliği kanıtlanan bir psikoterapi ekolüdür.


Detaylı Bilgi